O FUNDACJI

W styczniu 2022 roku rozpoczęły się pierwsze rozmowy Marty Mulewskiej i Łukasza Kosiary na temat założenia fundacji. Były one zainspirowane chęcią pomagania innym oraz działaniem na rzecz środowisk osób z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chorych. Po pierwszych rozmowach zadecydowali, że ich fundacja będzie skupiać się na organizowaniu różnorodnych aktywności sportowych oraz edukacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych. Chcieli także prowadzić działania integracyjne i wspierać osoby z niepełnosprawnościami oraz przewlekle chore w codziennych obowiązkach. W maju 2022 roku fundacja otrzymała pozytywną decyzję sądu o wpisaniu jej do Krajowego Rejestru Sądowego, co oznaczało, że mogła oficjalnie rozpocząć swoją działalność. Marta i Łukasz, jako Fundatorzy, byli zadowoleni i pełni nadziei na to, że ich fundacja będzie w stanie wnieść pozytywny wkład w życie osób z niepełnosprawnością oraz przewlekle chorych.

W czerwcu 2022 roku odbyło się pierwsze spotkanie Organów Fundacji. W spotkaniu wzięli udział wszyscy: Fundatorzy, Członkowie Zarządu i Rady Fundacji omawiając bieżące działania dotyczące funkcjonowania fundacji oraz plany działania na najbliższy okres.

Od lipca 2022 roku rozpoczęliśmy zajęcia z paraboksu. Paraboks to dyscyplina sportowa, w której osoby z niepełnosprawnością oraz przewlekle chore biorą udział w zajęciach boksu na wózkach. W sierpniu 2022 roku rozwinęliśmy naszą działalność o BOKS VR, czyli boks w wirtualnej rzeczywistości pozwalający na ćwiczenie umiejętności bokserskich w sposób bezpieczny, bez żadnych ograniczeń, bez obaw o utratę zdrowia. Od września 2022 roku rozpoczęliśmy pilotażowy projekt Wspólny Trening Wojowników, gdzie osoby z niepełnosprawnością oraz przewlekle chore mogą trenować razem z osobami ze sportów walki, które przekazują na zajęciach niezbędną wiedzę, doświadczenie i motywację do regularnych ćwiczeń. W październiku 2022 roku oficjalnie rozpoczęliśmy zajęcia z bocci – to z kolei paraolimpijska dyscyplina sportowa, w której uczestnicy rzucają specjalnymi kulami do celu. Zajęcia z paraboksu, Boksu VR i bocci cieszyły się dużym zainteresowaniem, a uczestnicy mogli rozwijać swoje umiejętności oraz poprawiać kondycję fizyczną.

Łukasz Kosiara

Marta Mulewska

Łukasz Kosiara – Prezes Zarządu Fundacji

Agnieszka Kubik-Kosiara – Członek Zarządu

Piotr Snopkowski – Członek Zarządu

Marta Mulewska – Przewodnicząca Rady Fundacji

Mateusz Basza – Członek Rady Fundacji

Sławomir Charmaj – Członek Rady Fundacji